Ochrana osobních údajů

... nařízení EU o ochraně osobních údajů GDPR, která zvýší ochranu osobních dat všech občanů ...
aBoo - GDPR
1.

Povinnost

Nařízení EU o ochraně osobních údajů je povinné pro všechny, kteří pracují s osobními daty zaměstnanců, klientů, zákazníků, prostě všech osob.

2.

Bezpečnost

Shromaždování, nakládání, editace i skartace všech osobních dat podle GDPR musí probíhat dle určitých stanov s důrazem na jejich ochranu a zabezpečení.

3.

Pověřenec

Každý subjekt, který pracuje s osobními údaji musí ustanovit svého pověřence, který s těmito daty pracuje, chrání je a nese za ně plnou odpovědnost.

Nařízení GDPR v praxi

... splňte svou povinnost jednoduše s týmem odborníků na GDPR ...
aBoo - GDPR

Permanentní ochrana dat

Osobní údaje, které shromažďujete od svých zákazníků, klientů, zaměstnanců a dalších, musí být podle nařízení GDPR spravována a chráněna jistým způsobem.

Účinnost nařízení

Nařízení EU o účinnosti aplikování systému GDPR na ochranu osobních údajů je platné od 25. května 2021 a vztahuje se pro všechny subjekty na území EU.

Skartace osobních dat

Každá fyzická osoba musí udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů a také má právo na bezplatnou skartaci svých údajů vedených u všech subjektů.

Osobní údaje

Osobními údaji se v nařízení GDPR rozumí všechny možné identifikátory, které mohou vést k určení konkrétní fyzické osoby, tedy i IP adresa a další digitální stopy.

Vyhněte se sankcím

Podle nařízení GDPR je možné uložit pro špatnou správu, archivaci, zpřístupnění a ohrožení identity jednotlivých osob pokutu až do výše 20 000 000 EUR.

Zpracování údajů

Osobní údaje by měli být uchovávány zašifrované v cloudovém úložišti a tímto způsobem znepřístupněny třetím osobám krom zpracovatele a pověřence.

... kolik Vás to bude stát ...

od  9.900,-  Kč
 • Úvodní proškolení GDPR
 • Analýza vstupních dat subjektu
 • Metodika implementace pravidel
 • Vyhodnocení analýzy a návrh řešení
 • Navržení postupů řízení procesů s daty
 • Školení vedoucích pracovníků o ochraně dat

Pověřenec

Nejprodávanější
od  4.900,-  Kč
 • Pověřenec formou outsourcingu
 • Monitoring vnitřní praxe subjektu
 • Poradenství při vnitřních postupech
 • Komunikace s nadřízenými subjekty
 • Podpora při zavádění systému GDPR
 • Vedení agendy ochrany osobních údajů
od  2.900,-  Kč
 • Správa osobních údajů
 • Šifrování osobních údajů
 • Zálohování osobních údajů
 • Úschova v cloudovém úložišti
 • Nastavení řídících procesů s daty
 • Analyzování kritických chyb při správě

... institucím, spolkům a dalším nabízíme individuální ceny na GDPR ...

aBoo - GDPR certifikát