Jak to u nás funguje

... provozní a kontaktní informace o spolupráci s aBoo ...
1

Kontaktování a schůzka

Ozvete se nám telefonicky, nebo emailem, sjednáme si schůzka a na ni se potkáme v Krnově, nebo někde jinde ...

2

Konzultace a informace

Vyslechneme si Vaše potřeby, vize do budoucnosti, cíle a společně zkusíme najít cestu, jak jich dosáhnout ...

3

Návrh prací

Navrhneme dílo a soubor služeb, které Vás posunou blíže Vašemu cíly. Tento návrh si se všemi detaily odsouhlasíme ...

4

Smlouva a záloha

Podepíšeme společně smlouvu na zhotovení díla, která definuje náš vzájemný vztah a Vy uhradíte 50% ceny díla ...

5

Realizace díla

Dílo začneme ralizovat, průběžně Vás budeme informovat a společně budeme ladit detaily, které určitě vyvstanou ...

6

Předání a doplatek

Předáme Vám dílo k užívání, zajistíme všechny náležitosti a zašleme Vám fakturu na doplatek 50% kupní ceny ...

... aBoo na interaktivní mapě ...

... kontaktní informace ...

FakturaceaBoo Investments, Ltd.
Office Q
35a Astbury Road
London, SE15 2NL
United Kingdom
Company No.: 10128514

KorespondenceaBoo Investments, Ltd.
Dušan Šula
SPC K 493/50
Krnov, 79401
Česká republika

aBoo - Google certifikát
aBoo - Python Core
aBoo - Python Core